Company

Dotacje

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu.”

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.05.00-32-0014/16-00

Celami głównymi projektu będącego przedmiotem wniosku jest dywersyfikacja oferty usługowej firmy Navikon SRY Sp. z o. o.  poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 oraz znaczące udoskonalenie procesu produkcji prowadzące do umożliwienia firmie Navikon wykonania wysokojakościowych ponadgabarytowych konstrukcji stalowych. Dzięki wprowadzeniu innowacji w zakresie produktu możliwe będzie świadczenie usług cięcia i fazowania profili charakteryzującą się wysoką jakością oraz krótszym terminem realizacji. Korzyści wynikające z wdrożenia innowacji procesowej związane są z: wyższym poziomem jakości wykonywanych konstrukcji, krótszym czasem ich wykonania, racjonalizacją zużycia materiałów, obniżeniem pracochłonności, powtarzalnością elementów. Ponadto, wprowadzenie innowacji organizacyjnej przyspieszy etap opisywania profili.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty: wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, wzrost przychodów ze sprzedaży nowych produktów i wzrost zatrudnienia o 1 nowo utworzone miejsce pracy.

wartość projektu: 2682100,00 PLN

wkład funduszy EU: 1072840,00 PLN

This website uses Cookies and other technologies. By continuing to use it, you agree to the Privacy policy and Cookies